AS.OY TAMPEREEN RITARIPERHONEN

HAASTEET: Korkea aluetehokkuustavoite (e=0,3), edullinen rakentaminen ja valinnaisten talotyyppien sopiminen kokonaisuuteen. Rakennusten kytkettävyys, asuntopihojen yksityisyys ja pysäköinnin ratkaisu siten, että kokonaisuus soveltuu pienimittakaavaiseen 50-luvun ympäristöön.

RATKAISUT: Erilaisten talotyyppien sovittaminen saman kokoisille rakennusaloille ja kytkevien rakennusosien suunnittelu erilaisiin yhdistelmiin sopivaksi. Pihoja suojattiin kylmillä varastoilla ja autokatoksilla ja asuntojen näkymät suunnattiin ainoastaan omille asuntopihoille. Lisäksi suunniteltiin asuntojen sisäistä laajennettavuutta ja kokonaisuus sovitettiin niin massallisesti kuin mittakaavallisestikin ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Sijainti
Tampere

Vuosi
2007

Laajuus
2500 m2