GTK ESPOO

HAASTEET: Identiteetin luominen sisustusta hyväksi käyttäen. Materiaalimaailman liittäminen rakennuksen monipuolisiin ja yksilöllisiin tiloihin sekä olemassa olevien kalusteiden huomioiminen, samalla käyttäjiä ohjaten kohti monitilatyöskentelyä. Tilajärjrstelyiden muuttuminen projektin aikana.

RATKAISUT: Järjestetty työntekijöiden tarpeita kartoittavia työpajoja. Käytetty hillittyä väriskaalaa, jota raikastavat kirkkaat sinivihreät alueet, sekä monipuolista materiaalimaailmaa erilaisten tilojen ominaisuudet huomioon ottaen. Luotu yksilöityjä tiloja, jotka mahdollistavat erilaistten mieltymysten ja työn laadulle sopivan työskentelyn. Tasapainoteltu monipuolisen ja sekavan kokonaisuuden rajoilla.

Sijainti
Espoo

Vuosi
2019