SAAMELAISTEN KULTTUURIKESKUS SAJOS

HAASTEET: Parlamenttirakennuksen vaatima laaja tilaohjelma, suuren mittakaavan sovittaminen viereisen kylän pieniin rakennuksiin kuitenkin tarvittava arvokkuus ilmaisten. Paikallisen kulttuurin kunnioittaminen sekä ankarat sääolosuhteet ja niiden vaatima energiatehokkuus.

RATKAISUT: Tähtimäinen muoto, joka mukailee saamelaisen kulttuurin esineistön muotokieltä ja samalla mahdollistaa Eriävien toimintojen jakamisen rakennuksen eri osiin. Sisä- ja ulkotilan rajaa on koitettu arkkitehtonisesti häivyttää ja ulkotilat ovat tärkeä osa rakennuskokonaisuutta. Miellyttäviä tiloja on luotu materiaalien avulla ja puuta on käytetty niin sisä- kuin ulkopinoissakin. Toteutus perustuu kansainvälisen suunnittelukilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Sijainti
Inari

Vuosi
2012

Laajuus
4 000 m2