SEINÄJOEN UNELMA

HAASTEET: Seinäjoen kaupungin kanssa yhteityössä tehty asemakaava pohjana suunnitelmalle. Maanomistajien mielipiteiden huomioiminen, suurten yksilöllisten rivitaloasuntojen tarve ja viereisen joen tehokas hyödyntäminen pihoja suunniteltaessa

RATKAISUT: Rakennus on kaarrettu loivasti mukailemaan vieressä kulkevaa jokea ja rivitaloasuntojen yksilöllisyyttä on korostettu visuaalisin katkoin, jotka rajaavat terasseja. Näillä ratkaisuilla on saatu myös pihoille yksityisyyttä ja näkösuojaa. Asunnot on suunniteltu korkealaatuisiksi kaupunkipientalon ominaisuuksia mukaillen ja jokainen niistä on räätälöity asukkaan toiveita kuunnellen.

Sijainti
Seinäjoki

Vuosi
2011