TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI

HAASTEET: Olemassa oleviin tiloihin uusien pankin asiakaspalvelukonseptin mukaisten tilojen sovittaminen. Avoimen vastaanottoaulan yhdistäminen yksityisempiin tiloihin, jotka mahdollistavat yksityisyyden asiakastapaamisissa.

RATKAISUT: Pohjaratkaisu vyöhykkeittäinen, julkisesta yksityiseen muuttuva. Keskiössä avoin aula, josta kulku asiakastapaamisten vyöhykkeeseen. Viimeisenä henkilökunnan vyöhyke, jossa mahdollistettu yksityinen työskentely. Detaljeihin on kiinnitetty erityistä huomiota siten, että talotekniikka on piilotettu kuitenkin niin, että muutostöitä niihin on helppo tehdä jälkikäteen.

Sijainti
Tampere

Vuosi
2016