TURUN YLIOPISTON RAUMAN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS

HAASTEET: Ruokalan laajennus ahtaalla tontilla ja valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kultturiympäristössä (RKY). Tarve tehokkaalle ruokalalle laajentuneessa koulutuskeskuksessa.

RATKAISUT: Keskitetty ruokala Opettajakoulutuskeskuksen ja Normaalikoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle olemassa olevan ruokalan yhteyteen. Laajennettu keittiötä ja ruokasalia vastaamaan nykyistä tilantarvetta. Arkkitehtonisesti heterogeeniseen, mutta herkkään ympäristöön tuotu uudisosa eroaa aiemmasta värimaailmasta tummilla julkisivuillaan ja tuo siihen uuden ajallisen kerroksen.

Sijainti
Rauma

Vuosi
2017

Laajuus
400 kem2