VILLILÄN PÄIVÄKOTI

HAASTEET: Maaston kaltevuus ja ajoyhteyksien järjestäminen sujuvasti. Ekologiset lähtökohdat, terveellisen ympäristön ja joustavan pedagogiikan luomat vaatimukset ja toteutus kustannustehokkaasti.

RATKAISUT: Pääasiallisesti puurakenteinen rakennus, jonka piha on otettu osaksi pedagogista ympäristöä mittakaavaa vaihdellen. Päiväkodin toiminnallista tilakonseptia on muokattu perinteistä avoimemmaksi ja muunneltavammaksi, siten, että keskustilaa ympäröivät huoneet ovat avattavissa siihen(ref. Reggio Emilia). Esitelty Puu-lehdessä (2/2002).

Sijainti
Tampere

Vuosi
2001

Laajuus
1 080 m2