GAMBIA COLLEGE CAMPUS, GREEN CENTER AND TEACHER TRAINING SCHOOL, HANKESUUNNITELMA, BRIKAMA, GAMBIA

HAASTEET: Tarveselvityksen tekemisessä ja hankesuunnitelman laadinnassa suurimpia haasteita olivat kulttuurierot, kontekstin kuten ilmasto-olosuhteiden vaikutuksen monipuolinen ymmärtäminen, rakentamistapojen ja -materiaalien soveltuvuuden selvittäminen sekä opetussisältöjen ja -käytäntöjen soveltaminen hankesuunnittelussa. Käyttäjälähtöisen suunnittelun pohjaksi tarvittavan tiedon hankkiminen on edellyttänyt moninaisien keinojen kehittämistä ja käyttämistä. Vuorovaikutus käyttäjien ja tilaajien kanssa virtuaalisin menetelmin on tuonut mukanaan uusia vaatimuksia digitaaliseen toimintaympäristöön ja tiedon prosessointiin.

RATKAISUT: Tarveselvityksen tekemisessä hyödynnettiin kehittämiämme ja olemassa olevia digitaalisia, internetin välityksellä toimivia vuorovaikutustyökaluja, koska pandemian vuoksi fyysinen kanssakäyminen ei ole mahdollista. Virtuaalisin menetelmin ja keskustelujen avulla muodostettiin kampuksen ja Green Centerin tilaohjelma ja toiminnalliset tavoitteet. Rakentamistapojen selvityksessä paikalliset yhteistyötahot ja rakentajat ovat antaneet tietoa mahdollisista rakennusteknisistä ratkaisuista ja ilmaston aiheuttamista ongelmista. Rakennuksen suunnittelussa on pyritty energiaomavaraisuuteen ja talotekniikan minimointiin. Lämpötilojen hallinnassa on käytetty matalan teknologian ratkaisuja kuten painovoimaista ilmanvaihtoa ja varjostavia, ilmaa läpäiseviä rakenteita. Rakennus toteutetaan avoimen rakentamisen periaatteella siten, että muunneltavuus ja tilojen monikäyttöisyys ovat mahdollisia tarpeiden muuttuessa.

Sijainti
Gambia

Vuosi
2020