KESÄMÖKKI IKAALISISSA

HAASTEET: Tavoite oli sijoittaa yksinkertainen loma-asunto herkkään luonnonympäristöön siten, että se sopeutuu materiaaleiltaan, väreiltään ja arkkitehtuuriltaan ympäristöönsä. Tontin suuret korkeuserot asettivat lisähaasteita rakennuksen sijoittelulle ja muotoilulle. Rakennuksen sadan kerrosneliömetrin maksimikoko suhteessa tilatarpeisiin toi lisähaasteita suunnitteluun.

RATKAISUT: Rakennuksen arkkitehtuurissa päädyttiin perinteiseen maalaisarkkitehtuuriin ja maanläheiseen väri- ja materiaalivalikoimaan. Rakennus sulautuu metsäiseen järvenrantaan luontevasti. Rakennusteknisesti yksinkertainen rakennus sijoitettiin topografiaa myötäillen siten, että maastoa ei tarvinnut mainittavasti muokata ja toisaalta rakennusta ei tarvinnut porrastaa kaltevalle tontille. Tilaratkaisussa pyrittiin avoimeen pohjaratkaisuun ja toimintojen lomittumiseen. Näin rakennuksesta saatiin tilallisesti väljä ja toiminnallisesti joustava. Rakennustyöt jatkuvat edelleen.

Sijainti
Ikaalinen

Vuosi
2023

Laajuus
100m2