LUONNONVARAKESKUS

HAASTEET: Yhtenäisen identiteetin ja yrityskuvan luominen luonnonvarakeskuksen tutkimukseltaan eroaviin toimipisteisiin. Materiaalimaailman liittäminen tilakokonaisuuksien monipuolisiin ja yksilöllisiin tiloihin sekä olemassa olevien kalusteiden huomioiminen, samalla käyttäjiä ohjaten kohti monitilatyöskentelyä.

RATKAISUT: Kehitetty ja sovellettu toimivaa kokonaisuutta toimipistekohtaisesti järjestämällä työntekijöiden tarpeita kartoittavia työpajoja. Käytetty värikästä ja monipuolista materiaalimaailmaa erilaisten tilojen ominaisuudet huomioon ottaen näin luotu yksilöityjä tiloja kohteisiin. Aiheina muun muassa suuret seinäprintit, viherseinät ja puu materiaalina. Valaistusratkaisuihin ja akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota miellyttävien työtilojen luomiseksi.

Tilaaja
Luke

Vuosi
2016