PÄIVÄKOTI TÄHTI

HAASTEET: 240-paikkainen, 12-osastoinen päiväkoti on käyttötarkoitukseensa nähden mittava. Kun tavoitteena on suunnitella viihtyisää sosiaalisesti, pedagogisesti ja toiminnallisesti hyvää ympäristöä, nousee toiminnallinen konsepti ratkaisevaan rooliin. Toisaalta keskeisiä vaatimuksia ovat myös rakennuksen tehokas tilankäyttö ja rakentamistaloudellinen ja -tekninen toteutettavuus.

RATKAISUT: Päiväkoti on jaettu kuuteen soluun, joissa kussakin on tilat kahdelle ryhmälle. Kullakin ryhmällä on oma ”kotipesä”. Muut solun tilat ovat kahden ryhmän yhteisiä. Pienryhmätiloja on kussakin solussa useita. Kustakin solusta on suora yhteys kaikkien yhteisiin tiloihin – monitoimisaliin ja ruokasaliin, joiden kautta käydään kaikkien lasten yhteisiin erityisiin pienryhmätiloihin. Rakennuksen erilaiset tilamittakaavat tukevat sosiaalisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaista toimintaa.

Sijainti
Seinäjoki, Eskoo

Vuosi
2021

Laajuus
3000 m2